Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 49
Tháng 12 : 67
Năm 2021 : 17.163
 • Phạm Thị Phương Lan
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0967105381
  • Email:
   tanlanphudongbavif@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV dạy môn Mỹ thuật.

 • Nguyễn Quốc Long
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0987903972
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV dạy thể dục.

 • Mai Thị Ngọc Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban TTND - Tổ phó tổ 5.
  • Điện thoại:
   0966797373
  • Email:
   Linhmai7392@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trưởng ban TT - Tổ phó Tổ 5; GVCN lớp 5D

 • Phạm Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01695758886
  • Email:
   Hanh86mt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GVCN lớp 5C

 • Phùng Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01688072871
  • Email:
   Huephungthaihoa@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GVCN lớp 5B

 • Chu Văn Tấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ 5.
  • Điện thoại:
   0976180450
  • Email:
   tanlanphudongbavif@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng tổ 5 - GVCN lớp 5A

 • Nguyễn Thị Thanh Liêm
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01665615636
  • Email:
   Thanhliemnguyenthi67@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV dạy môn Tiếng Anh.

 • Chu Thị Xuân
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01647932595
  • Email:
   Xuân.thaihoa2016@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Tiếng Anh.

 • Trương Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên - Tổ phó Tổ 4
  • Điện thoại:
   0985426465
  • Email:
   ThuHa.BaVi@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GVCN lớp 4D khu Trung Hà.

 • Chu Văn Hội
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ 4
  • Điện thoại:
   0977898439
  • Email:
   chuvanhoi70@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GVCN lớp 4C

 • Hà Thị Mai Anh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0974242805
  • Email:
   Maianh11792@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GVCN lớp 4B

Video Clip
Văn bản mới