Văn bản mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 81
Hôm nay : 86
Hôm qua : 1.168
Tháng 12 : 3.588
Tháng trước : 24.497
Quý 4 : 53.085
Năm 2023 : 153.317
Năm trước : 43.081
Tổng số : 237.030
Liên kết website
Văn bản liên quan

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO VIÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 19/2019/TT-BGDĐT NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2019 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip