Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 36
Tháng 04 : 368
Năm 2020 : 5.072
 • Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019 của Trường Tiểu học Thái Hòa
  | Trường TH Thái Hòa | 142 lượt tải | 1 file đính kèm
 • DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI - HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
  | Trường TH Thái Hòa | 136 lượt tải | 1 file đính kèm
 • DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI MÔN MĨ THUẬT
  | Trường TH Thái Hòa | 127 lượt tải | 1 file đính kèm
 • DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI MÔN TIN HỌC
  | Trường TH Thái Hòa | 108 lượt tải | 1 file đính kèm
 • DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI MÔN ÂM NHẠC
  | Trường TH Thái Hòa | 114 lượt tải | 1 file đính kèm
 • DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI MÔN TOÁN
  | Trường TH Thái Hòa | 114 lượt tải | 1 file đính kèm
 • DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI MÔN TIẾNG ANH LỚP 1,2
  | Trường TH Thái Hòa | 118 lượt tải | 1 file đính kèm
 • DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI MÔN TIẾNG ANH LỚP 3-12
  | Trường TH Thái Hòa | 123 lượt tải | 1 file đính kèm
 • DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI MÔN NGỮ VĂN
  | Trường TH Thái Hòa | 127 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng điện tử môn Mĩ thuật lớp 4 - Vẽ chân dung
  | Trường TH Thái Hòa | 177 lượt tải | 1 file đính kèm
 • BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TOÁN 3_CHIA SỐ CÓ 3 CS CHO SỐ CÓ 1 CS
  | Trường TH Thái Hòa | 120 lượt tải | 1 file đính kèm
Video Clip
Văn bản mới