Liên hệ trực tiếp:

Trường TH Thái Hòa

Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội
hanoi-ththaihoa@edu.viettel.vn